Поиск работ


Заказать реферат

Информация о работе (ID:695)
загрузка...
Название Ліцензування підприємницької діяльності
Раздел Хозяйственное право
Тип работы Курсовая
Объем 30 стр.
Цена бесплатно
Размер 175 kb
Добавлена 27.02.2004
Переходов 937
Скачать Скачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание Вступ 3
1. Поняття ліцензування, його юридичне значення. 4
2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню. Органи ліцензування. 8
3. Підстави та порядок анулювання ліцензії. 19
4. Прикінцеві положення (власні висновки стосовно подальшого
регулювання ліцензування). 22
Висновки 25
Література 29
Додаток 1. Заява на видачу ліцензії 31
Додаток 2. Зразок ліцензії 33

Література
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
2. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року N 1775-III (в редакції Закону N 852-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 36, ст.276)
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення( Введений дію Постановою ВР Української РСР N 8074-XI від 07.12.84 р. Із змінами і доповненнями за станом на 11.07.2003 внесеними згідно із Законом N 1122-IV, ВВР, 2004, N 7, ст.58.)
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341—ІІІ
5. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV
6. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру” від 8 листопада 2000 р. N 1658.
7. Постанова КМУ „Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності” від 20 листопада 2000 р. N 1719.
8. Постанова КМУ „Про Концепцію розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами” від 23 вересня 1996 р. N 1164.//(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1257 від 12.11.97 N 1336 від 25.08.98 )
9. Постанова КМУ „Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу” від 29 листопада 2000 р. N 1755.(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 515 від 16.05.2001, N 561 від 23.05.2001, N 1143 від 7.08.2002)
10. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001 рік, 277 с.
11. Матеріали серверу „Власна справа” (http://www.vlasnasprava.info) - http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_start/licensing.html
12. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. 2-ге вид., переробл та доповн.// Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
13. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року.// За ред. М.І.Мельникова, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – 1104 с.
14. Предпринимательское право Украины: учебник. /Р.Б.Шишка, А.М.Сытник, В.Н.Левков и др./Под общей ред. канд. юрид. наук Р.Б. Шишки.-Харьков: Єспада, 2001. – 624 с.
15. Зразок ліцензії ЗАО "Страхова компанія ТАС" від 19 липня 2003 року -http://www.taslife.com.ua/licensia.htm

Список литературы Литература к работе...

©: 2011-2017 infoworks.ru | Статьи партнёров |