Поиск работ


Заказать реферат

Информация о работе (ID:3807)
загрузка...
Название Контрольна з логістики
Раздел Логистика
Тип работы Контрольная
Объем 27 стр.
Цена бесплатно
Размер 31 kb
Добавлена 11.12.2007
Переходов 620
Скачать Скачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание 1. Теоретичні питання 3
1. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи та критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні 3
2. Автоматизовані складські системи 9
3. Техніка управління запасами "точно в строк" ('just-in-time") 19
4. Організація інформаційної логістичної мережі в торговельних підприємствах 20
2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики 24
3. Розв'язати творчу ситуацію 26
Велика оптово-посередницька фірма займається поставкою і про¬дажем в Україні дрібної побутової техніки фірми "SAMSUNG".
Через значні коливання попиту на продукцію, що реалізується фірмою, впроваджено систему управління запасами, яка автоматич¬но визначала б рівень залишків запасу на складі, контролювала б ін¬тервал між замовленнями та своєчасно інформувала б відповідних людей про потребу поповнення запасу до постійного рівня
Ваше завдання — розрахувати параметри системи управління за¬пасами із встановленою періодичністю поповнення запасів до постій¬ного рівня, якщо річна потреба в товарах становить 1580 од., термін поставки - 3 дні, можлива затримка у поставках — 1 день.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

Список литературы Литература к работе...

©: 2011-2017 infoworks.ru | Статьи партнёров |