Поиск работ


Заказать реферат

Информация о работе (ID:3675)
загрузка...
Название Контрольна робота з предмету: «Розміщення продуктивних сил»
Раздел РПС
Тип работы Контрольная
Объем 29 стр.
Цена бесплатно
Размер 39 kb
Добавлена 11.12.2007
Переходов 518
Скачать Скачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание Вступ 3
1. Мінерально-сировинні ресурси України 4
2. Сучасний стан, особливості та проблеми розвитку і розміщення середнього машинобудування України 11
3. Світовий досвіт створення та функціонування вільних економічних зон 14
Висновки 20
Задача 1 21
Середня вартість основних виробничих фондів галузі 2500 тис. грн. у базовому році обсяг виготовленої продукції склав 950 тонн. Собівартість однієї тонни продукції становила 3000 грн. Середньоспискова чисельність працюючих в базовому році складала 50 працюючих, в плановому році вона зросте на 6%. Наступного року передбачається збільшити середньорічну вартість основних виробничих фондів галузі на 3%, а випуск продукції на 10%.
Розрахувати розмір фондовіддачі, фондомісткості галузі та фондоозброєності праці у базовому та плановому роках. Зробити висновки щодо динаміки та взаємозалежності між ними.

Задача 2 23
Визначити галузеву структуру та обсяги випуску продукції машинобудування на кінець 2003р. Розрахувати коефіцієнти структурних зрушень у машинобудуванні. (Результати занести в таблицю).
Якщо в 1997р. обсяги випуску продукції по машинобудуванні в цілому склали 45 млн.тонн, питома вага продукції важкого машинобудування складала 36,5%, електротехнічної промисловості – 20,4%, хімічного та нафтохімічного машинобудування – 6,1%, верстатобудування – 9,0%, сільськогосподарського машинобудування – 28%.
Темпи прискорення в 1997-2003рр. складали у машинобудуванні в цілому – 1,4, у важкому машинобудуванні – 1,25, у електротехнічному машинобудуванні – 0,8, у хімічному та нафтохімічному машинобудуванні – 1,46, у верстатобудуванні – 2,07, у сільськогосподарському машинобудуванні – 1,8.

Задача 3 24
Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення послугами; 2) коефіцієнтів забезпеченості населення лікарняними ліжками; 3) густоти населення.
Якщо в 2001р. чисельність населення І-ї області складала – 1200,1 тис. чол., ІІ-ї – 2600,8 тис., в Україні – 48415,5 тис. чол.
Обсяги надання послуг в цілому по країні – 28000 тис. грн.: у І-й області – 1650, у ІІ-й області – 3005.
Кількість лікарняних ліжок в цілому по країні – 1200,7 тис.: у І-й області – 20,2 тис., у ІІ-й області – 24,0 тис.
Площа І-ї області – 26,5 тис.км2, ІІ-ї області – 33,1.

Задача 4 25
За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Полтавської та Рівненської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 5 26
За даними статистичного щорічника розрахувати для Полтавської та Рівненської областей:
1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні);
2) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться;
3) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

Список літератури 29

Список литературы Литература к работе...

©: 2011-2017 infoworks.ru | Статьи партнёров |