Поиск работ


Заказать реферат

Информация о работе (ID:31)
загрузка...
Название Питання до державного іспиту з дисципліни “основи господарського (комерційного ) права
Раздел Хозяйственное право
Тип работы Пособие
Объем 96 стр.
Цена бесплатно
Размер 83 kb
Добавлена 17.03.2002
Переходов 1439
Скачать Скачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание 1. Правове регулювання підприємництва в Україні. 2
2. Правовий режим ліцензування підприємницької діяльності 3
3. Поняття господарських правовідносин: поняття та ознаки 4
4. Види суб’єктів господарського права 5
5. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права 6
6. Підприємство як суб’єкт господарського права 8
7.Правове становище державних підприємств 9
8. Види підприємств за формою власності 9
9.Види і форми власності за законодавством України 10
10. Принципи господарського права та його функції. 11
11. Припинення підприємницької діяльності 12
12. Суб'єкти права власності 13
13. Джерела господарського права 13
14. Органи товариства з обмеженою відповідальністю 14
15. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище 15
16. Повне товариство: поняття і правове становище 16
17. Поняття підприємництва. Майнові засади підприємницької діяльності 18
18. Державно-правове регулювання підприємництва 18
19. Право приватної власності в Україні 19
20. Право власності в економіці України 20
21. Співвідношення господарського права з іншими галузями права 21
22. Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємництва 22
23. Організаційно – правові форми здійснення підприємництва 23
24. Поняття, предмет господарського права. 24
25. Командитне товариство: поняття і правове становище 25
26. Правовий режим і структура майна підприємств 27
27. Право оперативного управління 28
28. Право повного господарського відання. 28
29. Право державної власності в економіці України та форми його реалізації 29
30. Скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 30
31. Об’єднання підприємств: поняття , види та правове становище 32
32. Правове становище учасників командитного товариства. 35
33. Провадження у справах про банкрутство 36
34. Правове становище учасників повного товариства 37
35. Кредитори у справі про банкрутство 38
36. Суб'єкти банкрутства 40
37. Поняття банкрутства 42
38. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище 43
39. Порядок створення акціонерного товариства 45
40. Поняття, види і правові засади діяльності акціонерних товариств 47
41. Поняття та види господарських товариств 48
42. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності 48
43. Виконання господарських договорів. Механізми забезпечення належного виконання господарських договорів 49
44. Порядок зміни та розірвання господарського договору 51
45. Зміст та форма господарського договору 51
46. Порядок укладання господарських договорів 52
47. Функції господарських договорів. 54
48. Класифікація господарських договорів. 54
49. Господарський договір: поняття та ознаки. 56
50. Управління акціонерними товариствами 58
Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів 60
51. Забезпечення виконання договірних зобов’язань. 62
52. Захист прав та інтересів суб’єктів підприємництва 63
53. Поняття та види цінних паперів за законодавством України 64
54. Досудове врегулювання господарських спорів 66
55. Види та форми відповідальності за правопорушення у сфері підприємництва 67
56. Обмеження у здійснені підприємницької діяльності 68
57. Захист прав суб’єктів господарювання у господарському суді 70
58. Сутність сучасної перехідної економіки України, основні риси 71
59. Поняття відповідальності у господарському праві 72
60. Види господарсько-правової відповідальності 72
61. Відшкодування збитків як вид господарсько-правової відповідальності 73
62. Сплата неустойки як вид господарсько-правової відповідальності 75
63. Підстави господарсько-правової відповідальності 76
64. Правовий режим майна суб’єктів підприємництва. 77
65. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької діяльності. 78
66. Судовий захист прав суб’єктів господарювання 79
67. Підстави застосування банкрутства. 80
68. Сторони в зобов’язаннях. Солідарні і дольові зобов’язання 81
69. Санація у справі про банкрутство. 82
70. Наслідки визнання боржника банкрутом 83
71. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 85
72. Порядок ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності. 87
73. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. 90
Додаток 1. Стаття 9 Закону Про ліцензування певних видів господарської діяльності 91

Список литературы Литература к работе...

©: 2011-2017 infoworks.ru | Статьи партнёров |