Заказать реферат

Информация о работе (ID:856)
НазваниеІнвестиційний клімат в Україні та шляхи його активізації
РазделИнвестиции
Тип работыРеферат
Объем44 стр.
Цена50 грн.
Размер119 kb
Добавлена28.08.2004
Переходов1499
КупитьКупить работу...
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотр временно не доступен
СодержаниеВступ 3
1. Внутрішні інвестиції в Україні. Проблеми та перспективи розвитку 5
2. Україна та іноземні інвестиції 19
3. Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 25
Висновки 37
Література 38
1. Банки пристосувалися до фінансової стабілізації. Влада почала зважати на інтереси кредиторів// Галицькі контракти. - 1997. - №7. - С.38-40.
2. Безлюдько Д. За прошлый год фондовый рынок вырос на 40%// Инвестгазе-та-2001.-№4.-С. 18.
3. Битюк А.В., Поддубнып В.И. Анализ итогов торговли акциями в ПФТС в 1999 г. // Фондовый рынок. - 1999. -№35. -С.20-22.
4. Бізнес-огляд // Міжнародний центр перспективних досліджень.-1998.-№1.-28с.
5. Бізнес-огляд // Міжнародний центр перспективних досліджень.-2000. -№8. - 32с.
6. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст / Пер. з англ. - К.: Оспови,1998. - 682с.
7. Бюлетень НБУ. - 1999. - №11. - 154с.
8. Бюлетень НБУ.-2001.-№!.-162с.
9. Ван Фросам Ив.Д.ж. Украина глазами інвестора // Бизнес Ипформ. - 1996. -№18.(190). -С.48-50.
10. Величко В., Величко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності// Економіка України. - 1999. - №1. - С.20-25.
11. Герасимчук Ю.О. Деякі питання вдосконалення фондового ринку в Україні // Фінанси України. - 1998. - №2. - С. 199-122.
12. Гладких Д. Структура зведеного балансу комерційних банків у 1998-1999 роках // Вісник НБУ. - 1999. -№12. -С.26-29.
13. Горшкова H.I. Аналіз та прогноз інвестицій в українську економіку у 2000 році // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №4. - С.24-29.
14. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. -К.: Наукова думка, 1998.-391с.
15. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку // Річний звіт. Київ, 1997.-51с.
16. Дигаср. Муніципальна позика як прецедент збитків? // Діло.- 1998.-№24(620).-С.5.
17. Димоеський А., Костенко Н., Рудий І. НБУ повністю контролював валютний ринок//Галицькі контракти. - 1997, — №7. -С.57-59.
18. ДьомінаО. Зона, вільна від економіки//Галицькі контракти. - 1999. -№29.
19. Ермошенко Н.Н. Теневая экономика и экономическая безопасность государства // Финансовая тема. - 1999. - №4. - С.34-42.
20. Задорожна Г. Бартер скоротився. Де ж гроші? // День.- 1999.-№226(763).-С.5.
21. Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2000 року // Вісник НБУ. - 2000. - №9. - С.2-6.
22. Злупко С. Об'єктивні передумови і національні особливості формування української економічної системи //Розбудова держави. - 1996. -№6. -С.43-49.
23. Іванов С. Хороша хвороба - склероз // Діло. - 1998. - №33(629). - С. 10.
24. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 1999. - №6. -93с.
25. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 1999. - №9. - 100с.
26. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2000. - №10. - 96с.
27. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2000. - № 13. - 100с.
28. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 1997. - №2. - 88с.
29. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2001 .-№ 14. - 108с.
30. Кіндзерський Ю.В. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Автореф. дис. канд. екон. наук. - К., 1999. -22с.
31. Кому принадлежат банки // Банки Украины. Инвестгазста. Тематическое приложение. - 2001. - №9. - С.6.
32. Коропецький І.-С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. -К.: Либідь,1995. -240с.
33. Коропецький І.-С. Економічні праці. -К.: Смолоскип, 1998. —416с.
34. Кошовий Д. Банкірам доведеться звикати до конкуренції з "фондовиками" // Галицькі контракти. - 1999. -№38. -С. 15, 17.
35. Лисенко О. Можна ставати в чергу за кредитами. Обіцяють дешевші, принаймні на 5-10% // Галицькі контракти. - 2000. - №5. - С.4.
36. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки в інституцій-них координатах // Вісник НБУ. - 1999. -№11.- С.6-15.
37. Основні індикатори інвестиційної діяльності в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1998. -№1. —С.87-98.
38. Основні індикатори інвестиційної діяльності в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 2000. - №1. - С.73-84.
39. Петрупя Ю.С. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України.- К.: Знання, 1999.-262с.
40. Половцев К. Обережно, державі закортіло дивідендів // Галицькі контракти. - 2000. - №8. - С. 16.
41. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Українська інвестиційна газета. Нормативна база. - 2001. - 23 січня 2000 року. - С. 1 -24.
42. Про іноземні інвестиції: Закон України // Нове законодавство України. - № 1. -Зовнішньоекономічна діяльність. -Львів: Світ, 1992. -54с.
43. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Галицькі контракти. - 1998. -№1-2. -С.112-140.
44. Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №3. — С.46-48.
45. Про режим іноземного інвестування: Закон України // Діло.- №33(451). -1996.-С.13.
46. Про режим іноземного інвестування: Декрет КМУ // Діло.- 1993.-№46( 153).-С. 3,4,6.
47. Розвиток фондового ринку у 1999 році // Моніторинг інвестиційної діяльності в У країни.-2000.-№1.-С. 19-25.
48. Розвиток фондового ринку України у 1998 році // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. -№1. - С.39-44.
49. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный поход / Пер.с англ. - М.: Дело, 1996. - 848с.
50. Соскін О. Податкова система в Україні: необхідність якісних змін і можлива модель // Економічний часопис. - 1996. - №4. -С.5-10.
51. Споживчі настрої // Міжнародний центр перспективних досліджень.-2001.-№3.-4с.
52. Статистичний щорічник України за 1995 рік. - К.: Техніка, 1996. - 576с.
53. Статистичний щорічник України за 1998 рік. - К.: Техніка, 1999. - 576с.
54. Структура активів комерційних банків України за станом на 01.07.2000р. // Вісник НБУ. - 2000. -№9. -С.7-10.
55. Структурна політика і ринкова трансформація економіки України // Банківська справа. - 1999. - №2. - С.56-67.
56. Тенденції української економіки // Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. - 1999. - Вересень. - 82с.
57. Терен С. Верховна Рада може відновити амортподаток..."на прохання трудящих" // Галицькі контракти. - 1999. - №43. - С.15.
58. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А.Зіденберга та Л.Хоффманна. - К.: Фенікс, 1998. - 478с.
59. Філенко І. Від резидентів - за потребами, нерезидентів - за можливостями // Діло. -№34(630). - 1998. - СЮ.
60. ХиксДж.Р. Стоимость и капитал / Пер. с англ. - М.: Прогрес, 1988. - 488с.
61. Цибулько Т.Л. Проблеми виробничого інвестування та амортизаційна політика в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. — Економічні науки. -1999.- №5. - Частина 1. - С.30-32.
62. Чекалов С. Испытание кодексом // Инвестгазета. - 2001. - №8. -С.7-9.
63. Швабій К. Політику уряду щодо ОВДП переглянуто // Вісник НБУ.-1999.-№1.-С.20-21.
64. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності: Навч. посібн. - К.: КНЕУЛ998.-172с.
65. Энергообналичивание // Инвестгазета. - 2001. - №2-3. - С.21.
66. S&P повысило рейтинг Украины до «B» со стабильным прогнозом.////Журнал “World Discussions” 21-12-2001
67. Мировой рынок кредиров 2002.//Журнал “World Discussions”21-01-2002
68. По итогам 2001 года Украина – самый прибыльный рынок для FDI. //Журнал “World Discussions” 09-01-2002

Список литературыЛитература к работе...

©: 2011-2020 infoworks.ru | Статьи партнёров |