Заказать реферат

Информация о работе (ID:646)
НазваниеБілети до державного іспиту з Теорії держави і права
РазделТеория государства и права
Тип работыПособие
Объем71 стр.
Ценабесплатно
Размер270 kb
Добавлена18.02.2004
Переходов1757
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание1.Предмет теорії держави і права та її роль в опануванні юридичними знаннями. 3
3.Дія нормативно-правових актів у просторі. 4
4.Англо-американська правова сім’я. 4
5.Доктрина держави загального добробуту. 5
6.Дія нормативно-правових актів по колу осіб. 5
7.Сім’я мусульманського права. 5
8.Основні ідеї Марксистського вчення про державу . 8
9.Поняття і форми реалізації норм права. 8
10.Сім’я звичаєвого права. 8
11.Поняття держави та її роль у концепціях плюралістичної та елітарної демократії. 10
12.Поняття застосування норм права. 11
13.Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. 12
14.Шляхи розвитку сучасної держави в теорії конвергенції. 13
15.Вимоги правильного застосування норм права. 13
16.Держава і право. 14
17.Поняття правової системи, її структура. 15
18.Суб’єкти і стадії застосування норм права. 16
19.Поняття держави, її соціальна цінність. 16
20.Романо-німецька правова сім’я. 17
21.Акти застосування норм права. 18
22.Правова держава та її основні ознаки. 18
23.Право як нормативний регулятор суспільних відносин. 19
24.Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. 21
25.Державна влада. 22
26.Поняття права, його соціальна цінність. 23
27.Поняття і основні риси правових відносин. 23
28.Походження держави. 24
29.Принципи права. 24
30.Види правовідносин і критерії їх класифікації. 25
31.Правова держава і громадянське суспільство. 25
32.Функції права. 26
33.Склад і зміст правовідносин. 26
34.Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 28
35.Спеціально-юридична функція права. 29
36.Суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 29
37.Політична система України. 30
38.Поняття системи права. 30
39.Поняття і види суб’єктів правовідносин. 31
40.Місце і роль держави в політичній системі. 32
41.Основні структурні елементи системи права, їх характеристика. 33
42.Поняття і зміст правосуб’єктності. 34
43.Суверенітет держави. 35
44.Предмет і метод правового регулювання як основи розподілу права на галузі та інститути. 36
45.Поняття і види об’єктів правовідносин. 37
46.Поняття функцій держави. 37
47.Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою права. 38
48.Юридичні факти: поняття і класифікація. 39
49.Внутрішні функції держави. 39
50.Система законодавства України. 41
51.Правовий статус особи: поняття, структура. 42
52.Зовнішні функції держави. 42
53.Систематизація нормативних актів. 43
54.Основні права, свободи, законні інтереси та юридичні обов’язки особи. 44
55.Поняття форми держави. 45
56.Поняття соціальних норм. 46
57.Поняття, ознаки, види правомірної поведінки. 46
58.Форма правління. 47
59.Види соціальних норм та їх особливості. 48
60.Поняття, ознаки, види правопорушень. 49
61.Поняття і види форм державного устрою. 51
62.Поняття норми права. 52
63.Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види. 53
64.Поняття державно-правового режиму. 53
65.Норма права і стаття нормативно-правового акту. 54
66.Поняття законності та її зміст. 55
67.Поняття механізму держави. 56
68.Структура норми права. 57
69.Гарантії законності. 57
70.Державні організації: поняття, основні ознаки і види. 59
71.Види норм права. 59
72.Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 60
73.Поняття державного апарата, його співвідношення з механізмом держави. 60
74.Співвідношення і взаємодія норми права з іншими соціальними нормами. 60
75.Поняття і структура правосвідомості. 61
76.Поняття, ознаки, види органів держави. 62
77.Правотворчість як особлива форма соціального управління. 63
78.Поняття і структура правової культури. 63
79.Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи організації і взаємодії. 64
80.Суб’єкти і стадії правотворчості. 64
81.Правове регулювання: поняття, предмет, метод. 65
82.Принцип розподілу влад і структура державного апарату. 66
83.Нормативно-правовий акт як основна форма права. 67
84.Стадії процесу правового регулювання. 68
85.Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової держави. 68
86.Види нормативно-правових актів. 69
87.Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи. 69
88.Основні напрямки удосконалення організації і діяльності механізму держави в Україні. 70
89.Дія нормативно-правових актів у часі. 71
90.Романо-німецька правова сім’я і її особливості. ( питання №20). 71

Список литературыЛитература к работе...

©: 2011-2020 infoworks.ru | Статьи партнёров |