Заказать реферат

Информация о работе (ID:529)
НазваниеКонтр. по инф. технологиям
РазделИнформатика
Тип работыКонтрольная
Объем20 стр.
Ценабесплатно
Размер69 kb
Добавлена01.11.2003
Переходов1008
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание1. Процес і процедура прийняття рішення 4
2. Специфіка інформаційних програмних систем 6
3. Розробка автоматизованого розв’язування задач за умов функціонування АІС. Опис алгоритму розв’язування задачі 8
4. Два способи впровадження нової інформаційної технології 10
5. Функціональна підсистема ІС (призначення, структура, взаємозв’язки, характеристики) 13
6. Переоцінка статей активу та пасиву, їх динаміки 14
7. Формування висновків у вигляді таблиць та графіків 16
8. Джерела надходження коштів. Структура ДПА 18
9. Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства 20

Література
1) Бюджетний Кодекс України від 2001.06.21 №2542-III
2) Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192 с.
3) Гуджоян О.Л. и др. Методы принятия управленческих решений. Учебное пособие. - М.: 1997.
4) Дмитрий Канав. Заметки Маркетолога.//Энциклопедия маркетинга, 2002 г. Адрес статьи - http://www.marketing.spb.ru/mass/pri/2002/02_1.htm
5) Исходная информация для принятия управленческих решений.//Материалы семинара компании АКМР, http://www.akmr.ru/ , 2001 г.
6) Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 256 с.
7) КОСТОГЛОД К.Д., ЗЛОСЧАСТЬЄВ А.П.,
КАЛІНІЧЕНКО А.В. ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП`ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ для студентів економічних спеціальностей. Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей надано Міністерством аграрної політики України 27 листопада 2000р., лист №37-13-1-13/9724. За підписом С. Рижука
8) Кузнєцов С. Д. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. М: Центр Информационных Технологий, 1998
9) Парамонов А.В. Учет и анализ предпринимательского капитала.// Аудит и финансовый анализ > №1 2001
10) Поддержка принятий управленческих решений: тренинг по управленческим информационным системам. Проект Tacis, 2002.// Электронная версия статьи - http://www.applecons.com.ua/pub/metod/tacis/uis/1_03.htm
11) Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с
12) Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.

Список литературыЛитература к работе...

©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |