Заказать реферат

Информация о работе (ID:445)
НазваниеЗовнішні функції держави
РазделТеория государства и права
Тип работыКурсовая
Объем32 стр.
Ценабесплатно
Размер41 kb
Добавлена11.05.2002
Переходов1852
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеВступ 3
1. Функції держави 6
1.1 Поняття функцій держави 6
1.2. Види функцій держави 8
1.3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності держави 9
1.4. Форми та методи здійснення функцій держави 13
2. Зовнішні функції Української держави 16
2.1 Відродження незалежності та утвердження України на міжнародній арені 16
2.2 Основні напрями зовнішньої політики України 16
2.3 Інтеграція України в європейські та світові структури 17
2.3.1. Україна – ЄС 17
2.3.2 Україна - ООН 18
2.3.3 Україна - ОБСЄ 18
2.3.4 Україна - РЄ 18
2.3.5 Україна - НАТО 19
2.4 Україна - вагомий чинник збереження стабільності та безпеки на європейському континенті 19
2.5 Участь України в регіональному співробітництві 20
2.6 Сучасна дипломатична служба України 21
2.7 Функції держави по забезпеченню оборони. Рада національної безпеки і оборони України. 21
2.7.1 Статус та функції РНБОУ 21
2.7.2 Обороноздатність та військово-технічна політика 22
2.7.3 Питання інформаційної політики 22
2.7.4 Зовнішньополітичні питання 23
2.8 Міжнародні аспекти політики екологічної безпеки України 24
Висновки 27
Література 30

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР
3. “Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України”. Постанова ВРУ від 18 липня 1995 р. № 532-95-n.//(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N10, ст.85)
4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року "Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку". Указ Президента України від 20 серпня 2001 року № 640/2001
5. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 11 червня 1998 року N 615/98
6. “Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва”, Київ 1995.
7. А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или…// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001
8. А.Й.Рогожин. Історія держави і права України. Частина 2. К.:Ін Юре – 1996 р.(C.387-423)
9. Артур Білоус, "Виборче законодавство та партійна система України в порівнянні з деякими країнами ЄС та Східної Європи", Нова політика, 1999, ч. 1(21), ст. 2-5.
10. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. — Саратов, 1979.
11. В.П.Горбулін. Про діяльність Ради національної
безпеки і оборони України В 1994-1999 рр./К.:НІУРВ – 2001 р.
12. Воловин В., Юренко О. Україна: тенденції соціального розвитку // Політологічні читання. — 1992. — № 2.
13. Володимир Кампо, "Деякі питання реформування влади в Україні: Територіальні аспекти", Українське право, 1996, ч. 1, ст. 40-48.
14. Володимир Шаповал, "Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії", Право України, 1998, ч. 5.
15. Загальна теорія держави і права./За ред. В.В.Копейчинкова, К:Юрінком Інтер-1999 р.
16. І.І.Войтович. Система регулювання промислової кооперації. К:НІУРВ – 2001р.
17. Іщенко Ю. Реалії та реальності духовного відродження // Політологічні читання. — 1992. — № 2.
18. Кампо В. Українські реформи: політика і право. — К., 1995.
19. Кампо В. Реформи: принцип сполучених посудин. // Віче. — 1995. — № 6.
20. Коментар до Конституції України, Iнститут законодавства Верховної Ради України, Київ 1996.
21. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Друге видання, виправлене й доповнене. - К.- 1998
22. Копейчиков В.В. Механизм государства в советской федерации. — М., 1973.
23. Лакіза-Сачук Н. Національна безпека України: соціально-демографічні загрози//Sapienti, Жовтень 1998, с.2
24. Марчук Є.К. Про основні результати роботи Ради Національної Безпеки і Оборони України у 2000 році.//"Стратегічна панорама", №34, 2001
25. Мелащенко В.Ф., Молдован В.В. Основи конституційного права України.-: Вентурі, 1996.
26. Національна безпека і оборона №1(13),2001.
27. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НІСД. - К., 1997.
28. Національна безпека України: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення: Наук. доп. НІСД. - К., 1996
29. Олександр МАЙДАННИК. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ./К.:МЗС – 2001 р.
30. Правознавство. Навчальний посібник./ За ред. В.В.Копейчикова, К.:Юрінком Інтер – 2000р.
31. Пріоритети економічної політики - Вибір-2000: Матер. "Круглого столу": Безпека економічних трансформацій, 15 жовт. 1999 р. - К.: НІСД, 1999. .
32. Реферативний обзор действующего законодательства Украйни и практики его применения (сфера зкономики). — К., 1993.
33. Сіденко В. Економічне трансформування в країнах Центральної та Східної Європи. Економіка України, №12, 1998
34. Соколенко С. И. Глобальные рынки XXI столетия: Перспективы Украины. Киев: Логос, 1998.
35. Україна на світовій арені./ Міністерство закордонний справ України – 2002р. - http://www.design.kiev.ua/works/history/mfa/diplomat/ukraine.html
36. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Советское государство и право. — 1990. — № 8.
37. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К.: НІСД, 1997.
Список литературыЛитература к работе...

©: 2011-2020 infoworks.ru | Статьи партнёров |