Заказать реферат

Литератра к работе «КАТЕРИНА БІЛОКУР: ОСОБИСТІСТЬ І ЧАС»
(код работы - ID:984)


НазваниеКАТЕРИНА БІЛОКУР: ОСОБИСТІСТЬ І ЧАС
РазделИскусство
Тип работыДиплом
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Андрияускас Антанас А. Философия искусства : Анализ концепций XVIII-XX вв. / Антанас Андрияускас. — Вильнюс : Минтис, 1990. — 307с.
2. Бажан М.П. Листи про могуття творчості // Бажан М.П. Твори в 4-х т. Т.3. - К., 1985. - С.404-411.
3. Белічко Ю.В. Художник і сучасність. — К.: Мистецтво, 1966. — 120с.
4. Білишко О. Катерина Білокур // Комсомолець Полтавщини. - 1970. - 3 груд.
5. Білокур К.В.: Альбом/ Вступ.сл. О. Гончара; Ст. та впоряд. В. Нагая. - К.: Мистецтво, 1972. - 23 с.: портр., 35 арк. іл.
6. Білокур К.В.: Альбом репродукцій / Ст. та впоряд. В. Нагая. - К.: Мистецтво, 1975. - 23 с., 70 с. іл. - Рез. рос., англ.
7. Білокур К.В. Листи / Передм. М. Кагарлицького // Вітчизна - 1982. - №3. - С. 18-47.
8. Білокур К.В. "Чим небіть допомогти людині": (З недрук. листів К. Білокур) / Післямова М. Кагарлицького // Вітчизна. - 1984. - №12. - С.19-56.
9. Білокур К.В. "А ти дивись, як у матері-природи": [Листи К. Білокур] / Публ. підгот. М. Кагарлицький // Вітчизна. - 1986. - №1. - С. 194-199.
10. Білокур К.В. "Буду художником": [Автобіографія] / Публ. підгот. К. Рибалко, О. Рибалко // Україна. - 1986. - №40 - С.22-23.
11. Білокур К.В. Я буду художником!: Докум. оповідь у листах художниці, розвідках М. Кагарлицького/ Упоряд., ред. М. Кагарлицький. - К.: "Спалах" ЛТД, 1995. - 368 с.
12. Білокур К. Світ Катерини Білокур: Кат. творів колекції Держ. музею укр. нар. декор. мистец.: Фотоальбом творів колекції нар. худож. України К.Білокур на честь 100-річчя від дня її народж. / Авт.-упоряд. Н.Розсошинська, О.Федорук. — К.: ПП „ЕММА”, 2000. — 63 с.
13. Білокур К.В. Катерина Білокур: Фотокнига / [Авт. вступ. ст. Н.Розсошинська і О.Федорук]. — К.: Спалах, 2001. — 126 с.
14. Богдан С. "Листи її, наче сплески світла…": (Мовн. етикет в епістолярії К. Білокур) // Дивослово. - 1999. - № 4. - С.9-14.
15. Богуцький Юрій Петрович. Культурогенез як філософсько- історичний феномен: Автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К., 2000. — 18с.
16. Боднар Олег Ярославович. Проблема взаимосвязи геометрических пространственных представлений в искусствознании: Автореф. дис... д-ра искусствоведения: 17.00.06 / Всероссийский НИИ технической эстетики. — М., 1994. — 45с.
17. Бойчук Богдан Васильович. Народне декоративне мистецтво покуття XIX- XX століття (Історія. Типологія. Художні особливості): Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Львівська академія мистецтв. — Л., 2000. — 17с.
18. Бокань Володимир Андрійович. Українська графіка як чинник формування національно-культурної свідомості народу (друга половина 1950-х - 1960-і роки): Автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський держ. ін-т культури. — К., 1997. — 23с.
19. Буткевич О. В. Красота: Природа. Сущность. Формы. — Л. : Художник РСФСР, 1979. — 438 с.
20. Валлантен Антонина, Кокто Ж. Пабло Пикассо : [Пер. с фр.] / Антонина Валлантен; [Вступ. ст. Т. Неклюдовой]. — Ростов на Дону : Феникс, 1998. — 445 с.
21. Велигодская Н.И. Катерина Белокур (1900-1961) / Союз художников СССР; Союз художников УССР; Киев.гос.музей укр.искусства. - М.: Сов.художник, 1965. - [8] с.: ил.
22. Веселова О. Українське село під час голоду 1946 — 1947 років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — К., 2001. — Вип.5. — С.306–318.
23. Велігодська Н.І., Юрченко П.Г. Декоративно-ужиткове мистецтво // Історія українського мистецтва: У 6-ти т. - Т.5. Радянське мистецтво 1917-1941 років. - К., 1967. - С.363-390.
24. Виноградова З.Т. Колгоспне село в українському образотворчому мистецтві/Матеріали лдо лекції/. – К., 1959. – 24 с.
25. Галишич Руслан Ярославович. Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ століття: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Львівська академія мистецтв. — Львів, 2002. — 19с.
26. Ганжа П. Катерина Білокур. Я буду художником! // Визвольний шлях. - 1998. - №7. - С.870-871.
27. Говдя П.І. Правда народного життя в творах образотворчого мистецтва. – К., 1962. – 27 с.
28. Гончар О. Чарівниця // Гончар О.Т. Твори в 6-ти т. - Т.6. - К., 1979. - С.493-497.
29. Горбунова Татьяна Васильевна. Изобразительное искусство в истории культуры : (Опыт культурол. анализа) / Т. В. Горбунова. — СПб. : Лениздат, 1997. — 200 с.
30. Дорогих Людмила Василівна. Аматорське мистецтво як історико- культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. — К., 1998. — 20с.
31. Жаборюк А.А. Український живопис останньої третини ХІХ – початку ХХ століття / [Ред. Л.П.Швидченко]. — К.; Одеса: Либідь, 1990. — 307 с.
32. Загайко А.І. Казка Катерини Білокур: До 80-річчя з дня народження // Зоря Полтавщини. - 1980. - 7 груд.
33. Загайко А.І. Катерина Білокур і Полтавщина // Нар. творчість та етнографія. - 1985. - №6. - С. 58-60.
34. Загайко А.І. Квіти Катерини Білокур // Сіл. вісті. - 1985. - 19 листопада
35. Кагарлицький М.Ф. У таїни Катерини Білокур проникаючи // Літ. Україна. - 1985. - 5 груд.
36. Кагарлицький М.Ф. Миті, даровані вічності: Про що розповіли автопортрети К. Білокур // Соц. культура. - 1987. - №4. - С. 10-11.
37. Кагарлицький М.Ф. Квіти мої, діти: (У таємниці життя й творчості К. Білокур проникаючи) // Кагарлицький М.Ф. Наодинці з совістю. - К., 1988. - С. 272-378.
38. Кагарлицький М.Ф. Катерина Білокур: "Таких людей, як Павло Григорович не рясно": (Маловідомі сторінки взаємин видат. укр. художниці з подружжям Тичин) // Віче. - 1994. - №3. - С. 114-121.
39. Кагарлицький М.Ф. Заспокой і упокой, Боже, душу Катерини Білокур : Письмен. роздуми // Літ. Україна. - 1994. - 21 лип.
40. Кагарлицький М. Тож коли й ким була відкрита Катерина Білокур? // Літ. Україна. - 1998. - 3 верес.
41. Катерина Василівна Білокур: [Альбом] / Упоряд. та вступ. ст. В. Нагая. -К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. л-ри УРСР, 1959. - 17 с.
42. Катерина Білокур: Виставка живопису. -К.: Б.в., 1966. - Каталог-буклет.
43. Катерина Білокур очима сучасників: Спогади, есеї, розвідки, з архіву худож. / Записав, упоряд., підгот., прокоментував М.Ф.Кагарлицький. — К.: Томіріс, 2000. — 431 с.
44. Касіян В.І., Турченко Ю.Я. Українська радянська графіка / [АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії; Відп. ред. О.С.Пащенко]. — К., 1957. — 222 с.
45. Кириченко В.М. Українське село і тоталітарна держава в умовах голодомору 1946-1947 років: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1996. — 18с.
46. Коваленко Анатолій Іванович. Творча спадщина І.Г.Мясоєдова (дослідження методу стилетворення в українському образотворчому мистецтві початку ХХ століття): Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Львівська академія мистецтв. — Л., 2002. — 20с.
47. Ковальчук Остап Вікторович. Історія живописного факультету НАОМА і його роль у вихованні мистецьких кадрів та формуванні національної живописної школи України 1917-1941 років: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. — К., 2003. — 21с.
48. Козуля О.П. Дві вершини народного мистецтва // Козуля О.П. Жінки в історії України. - К., 1993. - С.132-143.
49. Козуля О.П. Її душа - глибока криниця // Освіта і управління. - 1997. - Т.1. - №4. - С. 179-183.
50. Конєва І. Рослинні лики // Матеріали до українського мистецтвознавства. — К., 2002. — Вип.1. — С.143–148.
51. Кравець О.В. Натюрморт - фантазія Катерини Білокур // Нар. творчість та етнографія. - 1989. - №1. - С. 50-54.
52. Краса Украины. Хроника жизни и творчества художницы Екатерины Васильевны Белокур (1900-1961). М., 2000. 38 с.
53. Кульбовський М. Дві долі на одному полі // Культура і життя. - 1996. - 31 січ.
54. Кучменко Елеонора Миколаївна. Взаємовпливи історико- культурних процесів Заходу і Сходу в XVIII-XX ст.: (на прикладах художньої культури): Автореф. дис... д-ра іст. наук: 17.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 36с.
55. Лаврова Инна Захаровна. Искусство и природа / И. З. Лаврова. — Л. : о-во "Знание" РСФСР. Ленингр. орг., 1982. — 16 с.
56. Лобановський Б. Український живопис у лабетах перебудов: (Від джерел соцреалізму до 1980-х рр.) // Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянськаго часу. К., 1998. - С.13-92.
57. Марусик Т. Українська Попелюшка, або Доля Катерини Білокур // Веч.. Київ. - 1996. - 13 черв.
58. Найден Олександр Семенович. Українська народна картина. Фольклорний та етноісторичний аспекти походження і функцій образів: Автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.01 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. — К., 1997. — 54с.
59. Нарышкина Наталия Андреевна. Художественные направления во взаимодействии национальных культур: Современные гуманитарные проблемы исследования отечественного живописного наследия первой половины ХІХ века: Автореф. дис... д-ра искусствоведения: 17.00.04 / АН Украины; Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф.Рыльского (Киев). — К., 1992. — 36с.
60. Настенко Л. Три Матері-Берегині: до мистецько-історичного образу Марусі Чурай, Катерини Білокур і Олександри Селюченко // Українська керамологія. — Опішне, 2001. — Кн.1. — С.238–242.
61. Непорожній О. Богданівська чарівниця // Сіл. обрії. - 1989. - №3.
62. Нестеркова О. Міф „ідеальної України” Катерини Білокур // Матеріали до українського мистецтвознавства. — К., 2002. — Вип.1. — С.169–172.
63. Нікуленко Світлана Івановна. Становлення вищої мистецької школи в Україні (1917 - 1934): Автореф... канд. мистецтвознавства / Українська академія мистецтва. — К., 1997. — 20с.
64. Никанорова О. Сяйво духовне // Уряд. кур'єр. - 1995. - 28 груд.
65. Никулина Ольга Родионовна. Природа глазами художника : Пробл. развития соврем. пейзаж. живописи / О. Р. Никулина. — М. : Сов. художник, 1982. — 175 с.
66. Новиченко Л.М.. Автопортрет з реальності: Про листи К. Білокур // Дніпро. - 1982. - №12. - С. 99-102.
67. Новицька Ольга Романівна. Українське народне мистецтво 1920-1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Львівська академія мистецтв. — Л., 2003. — 20с.
68. Разина Татьяна Михайловна. О профессионализме народного искусства : Специфика прикл. искусства. Эстет. природа ремесла. Нар. искусство и худож. промыслы. Самодеят. творчество / Т. М. Разина. — М. : Сов. художник, 1985. — 190 с.
69. Романюк І. Українське село у воєнні і повоєнні роки // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. — К., 2001. — С.314–319.
70. Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття: (Українське село: поступ, сподівання, тривоги): [Навч. посібник для студентів вузів, вчителів та учнів серед. шк.] / Ін-т систем. досліджень освіти; [Наук. ред. М.О.Багмет]. — К.: Б. в., 1995. — 230 с.
71. Селівачов И. До історіографії творчості Катерини Білокур // Матеріали до українського мистецтвознавства. — К., 2002. — Вип.1. — С.201–204.
72. Силантьєва Валентина Іванівна. Художнє мислення перехідного часу (російська література і живопис кінця ХІХ - початку ХХ століть): Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.02 ; . — К., 2002. — 36с.
73. Ткаченко В.Я. Відкриття музею Катерини Білокур // Нар. творчість та етнографія. - 1978. - №2. - С. 107-109.
74. Федорук Олександр Касьянович. Польський живопис 1945- 1965 рр.: розвиток реалістичних традицій і авангарду: Дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 1996. — 418 с.
75. Филатова А. "Словом красивым и сильным..." // Зеркало недели. - 1996. - 6-12 янв.
76. Фоменко В.М. Робітничий клас в українському радянському образотворчому мистецтві.- К., 1983. -183 с.
77. Фоменко В.М. Труд переростає в красу: тема праці в українському радянському образотворчому мистецтві. –К., 1986. – 47 с.
78. Ханко В. Мистецтво краси і радості: [До 70-ї річниці народження знаменої укр.нар. маляркі К. Білокур] // Зоря Полтавщини. - 1970. - 13 груд.
79. Хмелюк М. Про естетичний ідеал Олександра Довженка і Катерини Білокур // Дивослово. - 1997. - № 10. - С.52-54.
80. Чубач Г. Діти Катерини Білокур: Вірші // Дивослово. - 1997. - № 10. - С.54.
81. Щербак В. Немеркнуча мистецька зірка (До 100-річчя від дня народження К. В. Білокур) // Українська академія мистецтва. — К., 2000. — Вип.7. — С.270–276.
82. Щербина І. Запалена свічка кликала душу до розмови: Вечір пам'яті геніал. художниці [К.Білокур] // Веч.Київ. - 1997. - 16 груд.
83. Ющенко О.Я. Нашептала у сні Білокур Катерина…// Ющенко О.Я. Стежка до людських сердець (з мого літопису): Поезії. - К., 1998. - С.151-152.
84. Яблонська Т. Таки щаслива Білокур // Вітчизна. - 1986. - №1. - С. 199-200.
85. Яворівський В.О. Автопортрет з уяви: Роман. - К.: Рад.письменник, 1981. - 255 с.
86. Яремчук А. Катерина Білокур творила красу. Молодий банкір Микола Білокур нині її відроджує // Укр. культура. - 1994. - №2/3. - С. 6.
©: 2011-2022 infoworks.ru | Статьи партнёров |