Заказать реферат

Литератра к работе «Валютні операції»
(код работы - ID:592)


НазваниеВалютні операції
РазделМеждународная экономика
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України. – К. , 1996.
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-III (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-III)
3. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ).
4. Закон України N 185/94-ВР від 23.09.94 р. "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";
5. Закон України “Про валютне регулювання” Проект від 23.05.97
6. “Положення про пункти обміну іноземної валюти" від 7 липня 1994 р № 129.
7. “Правила здійснення операцій з купівлі і продажу іноземної валюти на українській міжбанківській валютній біржі", затверджених на засіданні Біржового Комітету 3 березня 1993 р. протокол № 3, із змінами і доповненнями, затвердженими на засіданні Біржового Комітету 15 листопада 1994 р., протокол № 13.
8. “Тимчасовий порядок ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу іноземної валюти на валютному ринку України", затверджений постановою Правління Національного банку України від 18 вересня 1995 р. № 227.
9. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93 .
10. Декрет Кабінету Міністрів України N 16-93 від 19.02.93 р. "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті";
11. Інструкцiї про порядок вiдкриття банками рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi - Постанова Правлiння НБУ №527 вiд 18.12.98р.
12. Інструкцiя №7 про безготiвковi розрахунки в Українi - Постанова Правлiння НБУ №204 вiд 02.08.96р.
13. Інструкція НБУ № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті" від 27.05.1996 р.
14. Інструкція про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" № 16010/1568 від 30 липня 1993 р.
15. Лист НБУ № 12-111/609-2498 від 7.05.1996 р. Проект "Порядку здійснення операцій з електронними пластиковими картками".
16. Основні засади грошово-кредитної політики на 2002 рік. Офіційний сайт НБУ – bank.gov.ua/zasadi2002.shtml
17. Положення про кредитування - Постанова Правлiння НБУ №246 вiд 28.09. 1995р.
18. Положення про мiжбанкiвськi розрахунки в Українi - Постанова Правлiння НБУ №414 вiд 08.10.98р.
19. Положення Національного банку України "Про кредитування" N 246 від 28.09.95 (Із змінами і доповненнями, внесеними Постановами НБУ за станом на 04.12.2001 )
20. Постанова Кабміну України і НБУ від 28 серпня 2001 р. N 1124 “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)”
21. Постанова правління НБУ N 136 від 24.03.99 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями”. ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку за станом на 15.02.2002)
22. Правил здiйснення депозитних операцiй для банкiвських депозитiв i Правил випуску та обiгу валютного деривативiв - Постанова Правлiння НБУ №216 вiд 07.07.97р.
23. Правила здiйснення операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України - Постанова Правлiння НБУ №127 вiд 18.03.99 (10.05.00)
24. Правила органiзацiї фiнансової та статистичної звiтностi банкiв України - Постанова Правлiння НБУ №436 вiд 12.12.97р.
25. Про введення в дію Інструкції N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", приведену у відповідність до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності. Постанова правління НБУ від 30 грудня 1997 року N 469 м. Київ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 1998 року N 141)
26. Угода між державами - членами СНД від 9.09.1994 р. "Про порядок переказу коштів громадянам по суспільновагомим неторговим платежам". (Лист - роз'яснення НБУ № 13-134/766 від 22.05.1996 р.)
27. Barry Eichengreen, Michael Mussa, Giovanni Dell'Ariccia, Enrica Detragiache, Gian Maria Milesi-Ferretti, Andrew Tweedie. Liberalizing capital movements: some analitical issues, 1999.
28. Jaques Sapir. Currency and capital controls in Russia. Why and how to implement them now, 2000
29. What are capital controls? Reasons for implementing capital controls. Countries where capital controls are implemented. - Towson University, 1999.
30. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
31. Бізнес-огляд // Міжнародний центр перспективних досліджень.-2000. -№8.
32. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.
33. Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:”Знання”,1999р.
34. Валютное рынок и валютное регулирование – М:Финансы и кредит, 1998.
35. Виступ Президента України Л. Д. Кучми на Розширеному засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України 14 грудня 1999 р. // Крок. — 2000. — січ. — № 2.
36. Димоеський А., Костенко Н., Рудий І. НБУ повністю контролював валютний ринок//Галицькі контракти. - 1997, — №7.
37. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит.-К.:Лібра, 1996.-с.178.
38. Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2000 року // Вісник НБУ. - 2000. - №9.
39. Івасів І. Яка банківська система потрібна Україні? // Вісник НБУ №4, 1997, с.50.
40. Кримінологічні аспекти банківської діяльності М.І. Камлик, К:КНАВС –2002 рік
41. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995 (гл. 3: Мировая валютная система).
42. Маркусенко М.В. Роль валютных ограничений в регулировании валютного рынка Беларуси, 1998.
43. Матвієнко В.Стратегія Промінвестбанку в сучасному економічному полі України. Газета "День" 31.05.2001
44. Международные экономические отношения / Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998 (гл. 12: Мировая валютная система и международные расчеты).
45. Миклашевская НА., Холопов А.В. Международная экономика. — М.: Дело и Сервис, 1998 (гл. 7: Валютный рынок; гл. 8: Валютный курс).
46. Нидеккер ГЛ., Стратонников И.В., Суслов С.В. Анализ эффективности валютно-обменных операций банка. — М.: Рус. Деловая Лит-ра, 1996.
47. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции: Учебник. — Ф.: Финансы: ЮНИТИ, 1998.
48. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998
49. Основні тенденції розвитку банківської системи України за 11 місяців 2001 року. // Вісник НБУ №1,2002
50. Оцінка нового Закону України “Про Національний банк України” в контексті автономії центрального банку. Ольга В. Руда. Том 2, К:,1999.
51. Про протидію “відмиванню” коштів та майна, отриманих злочинним шляхом // Інформаційні матеріали семінару. — К: Міністерство юстиції України, Посольство США. — 1999.
52. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. // Банківська справа, №2, 1997, с.31.
53. Статистичний щорічник України за 1998 рік. - К.: Техніка, 1999. - 576с.
54. Структура активів комерційних банків України за станом на 01.07.2000р. // Вісник НБУ. - 2000. -№9. -С.7-10.
55. Структурна політика і ринкова трансформація економіки України // Банківська справа. - 1999. - №2. - С.56-67.
56. Сугоняко О. «Проблеми розвитку банківської діяльності і завдання Асоціації українських банків”//Доповідь на Х З’їзді Асоціації українських банків) м. Київ, Пуща-Озерна 14 червня 2002 року.
57. Сугоняко О. Реформування банківської системи як державна проблема. // Вісник НБУ, №1, 1997, с.18.
58. Сучасний стан законодавчого забезпечення та регулювання фінансового сектору: Сильні та слабкі сторони .// Експертна група Центру з питань економічного законодавства. К:2001
59. Тенденції української економіки // Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. - 1999. - Вересень. - 82с.
60. Ющенко В. : «У 1997 році вдалося утримати цінову та валютну стабільність». // Галицькі контракти, №1-2, 1998, с.16.
©: 2011-2022 infoworks.ru | Статьи партнёров |