Заказать реферат

Литератра к работе «Шлюбно-сімейне право в Київській Русі »
(код работы - ID:5101)


НазваниеШлюбно-сімейне право в Київській Русі
РазделИстория государства и права
Тип работыКонтрольная
СодержаниеОглавление...
Список литературыСписок використаних джерел

1. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Пам'ятки історії держави і права України. Київська Русь / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Кафедра теорії та історії держави і права. — К., 2003. — 60 с.
2. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2001. – 656 с.
3. Боярська З.І. Історія держави і права України. - К., 2001. – 278 с.
4. Будзилович І. Деякі особливості розвитку державності, права і функцій церкви у Київській Русі // Право України. — 1999. — №1. — С. 127-132.
5. Гуз А.М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі: навч. посібник. — К. : КНТ, 2007. — 68. с.
6. Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (Кінець VІІІ ст. - початок ХІV ст.): Навч. посібник / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Істина, 2007. — 128 с.
7. Заруба В.М. Історія держави і права України. — К. : Істина, 2006. — 416 с.
8. Захарченко П.П., Кузьминець О.. Історія держави та права України. — К. : Університет "Україна", 2005. — 208 с.
9. Іванов В.М. Історія держави і права України. - К., 2003. – 416 с.
10. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки Української держави: Посібник з історії. — К. : Просвіта, 1995. — 96 с.
11. Історія держави і права України: Підручник. – У 2-х т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – Том 1. - К., 2003. – 656 с.
12. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України. — К. : Олан, 2001. — 224 с.
13. Кульчицький В.С. Історія держави і права України. – Л.: 1996. - 296 с.
14. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вузів. — К.: Либідь, 1999. — 480 с.
©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |