Заказать реферат

Литератра к работе « Інвестування»
(код работы - ID:5043)


Название Інвестування
РазделИнвестиции
Тип работыКонтрольная
СодержаниеОглавление...
Список литературыСписок використаної літератури
1. Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.
2. Інвестознавство: Підручник. – 3-тє вид., допов. – К.: МАУП, 2004. – 480 с: іл. – Бібліогр.: с 470–472.
3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.
4. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008 р. – 496 с.©: 2011-2020 infoworks.ru | Статьи партнёров |