Заказать реферат

Литератра к работе «Феодальна держава та право: особливості виникнення та розвитку»
(код работы - ID:4888)


НазваниеФеодальна держава та право: особливості виникнення та розвитку
РазделИстория государства и права
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературыСписок використаних джерел

1. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. - М.: Юрист, 1998.
2. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 1999. – 183 с.
3. Бочарников Д.М. Грушевський про історію створення та кримінальне право "Руської Правди" // Право України. — 1996. — №11. — 65-69.
4. Галаиза П.Н. Феодальное государство и право. – М.,1993. – 192 с.
5. Галаиза П.Н. Б.С.Громякова История государства и права зарубежных стран: Рабовладельческое и феодальное государство и право.-М.,1980. – 206 с.
6. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн. - Львів, 2003. – 242 с.
7. Кушинська А. Елементи звичаєвого права в "Руській Правді" // Історія України. — жовтень 1999. — С. 5-6.
8. Левицька Н.М. феодальна Росія та її місце у світовій історії: Конспект лекцій з дисципліни "Всесвітня історія " для студ. усіх спец. денної та заоч. форм навчання / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2005. — 24с.
9. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн.- К.: Атіка. – 2001.- 268 с.
10. Нерсесянц В. История права: Англия и Росия. — М., 1990. – 104 с.
11. Рабинович П.М., Шмельова Г.Г., Луць Л.А. “Загальна теорія права та держави”. К.: 1993. – 179 с.
12. Селезнев Н.А. Всеобщая история государства и права (Феодальное государство и право Англии). — М., 1963. – 304 с.
13. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. — Харків: Право, 2001. – 283 с.
14. Страхов М.М.. Государство и право феодальной Англии — Харьков, 1964. – 91 с.
15. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн, К.: Вища школа, 1994. – 268 с.
16. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М.: Юристь, 1996. – 61 с.
17. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія, К.: Вентур,2003. – 307 с.
18. Штокмар В.В. История Англии в середине века. — Л., 1973. – 58 с.
19. Історія держави і права України. Частина 2: У двох частинах / А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко та ін.; За ред. А. Й. Рогожина. - К., 1996. – 293 с.
20. История государства и права зарубежных стран: Рабовладельческое и феодальное государство и право. / Под. ред. П. Н. Галанзы и Б. С. Громакова. - М., 1980. – 172 с.
21. История государства и права зарубежных стран. - М.: Изд-во МГУ, 1991. – 312 с.
22. История государства и права зарубежных стран. В 2-х ч. - М.: Норма, 1997. – 178 с.
23. Руська Правда // Журнал "Хроніка 2000". — 1998. — №27-28. — С. 41.
24. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. - К.: ІнЮре, 1998. Т. 1-2.
25. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. - М.: Юридическая література. – М.: 1992. – 409 с.
26. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (под ред. З.М.Черниловского) — М.: 1984.
©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |