Заказать реферат

Литератра к работе «Українська держава гетьманської доби. Контрольна робота з дисципліни «Історія держави і права України»»
(код работы - ID:4886)


НазваниеУкраїнська держава гетьманської доби. Контрольна робота з дисципліни «Історія держави і права України»
РазделИстория государства и права
Тип работыКонтрольная
СодержаниеОглавление...
Список литературыСписок використаної літератури
1. Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Істина, 2006. — 416с.
2. Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник. — К. : Атіка, 2005. — 368 с.
3. Іванов В.М. Історія держави і права України: навч. посіб.. — К. : Атіка, 2007. — 728 c.
4. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підруч. для студ. ВНЗ. — К. : Ін Юре, 2008. — 622с.
5. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб.. — 6-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 471с.
6. Орленко В.І., Орленко В.В. Історія держави і права України: посіб. для підготов. до іспитів. – 3-є вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 164 с.
7. Середа А.М. Історія держави і права України. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 332 с.
8. Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003. – 154 с.
9. Чайковський А.С. Історія держави і права України. – Підр. – К.: Юрінкомінтер, 2006. – 512 с.©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |