Заказать реферат

Литератра к работе «Валютна система (на прикладі країн ЄС)»
(код работы - ID:3522)


НазваниеВалютна система (на прикладі країн ЄС)
РазделДеньги и кредит
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Маркетинг, 2003. – 459с.
2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч. для студ. вузів. — К.: Знання, 1999. – 387с.
3. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2002. – 438с.
4. Евстигнеев В. Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: Сравнительный систематизированный анализ. — М.: Наука, 1997. – 394с.
5. Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 1998. – 386с.
6. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — М.: Междунар. отношения, 2004. – 421с.
7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2004. – 373с.
8. Международные экономические отношения / Под общ. ред. В. Е. Ры-балкина. - М., 1998.- 412с.
9. Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика: Учебник. — М.: Изд-во МГУ; Дело и сервис, 1998. – 457с.
10. Мировая экономика / Под ред. В. К. Ломакина. — М.: АНКИЛ, 1998. – 378с.
11. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. — М., 1999. – 289с.
12. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Козик та ін.— Львів: Львівська політехніка, 1999. – 294с.
13. Овчинников Г. П. Международная экономика: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 1999. – 396с.
14. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. — К.: Вища 1998. — 462 с.


Інформація з мережі Інтернет
1. www.justus.com.ua
2. www.bookz.com.ua
3. www.mon.gov.ua
4. www.europe.org.ua
5. www.ebk.net.ua
6. www.masters.donntu.edu.ua
7. www.vqsprsxoie.hotbox.ru
8. www.tspu.edu.ua
9. www.old.europexxi.kiev.ua
10. www.icbe.com.ua
11. www.biblioteka-ua.com
12. www.library.tup.km.ua©: 2011-2019 infoworks.ru | Статьи партнёров |