Заказать реферат

Литератра к работе «Світова практика економічної протидії організованій злочинності »
(код работы - ID:2566)


НазваниеСвітова практика економічної протидії організованій злочинності
РазделКриминология
Тип работыСтатья
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Закон України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 року N 3341-XII.
3. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 року N 249-IV.
4. Указ Президента України „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” 10 грудня 2001 року N 1199/2001.
5. Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму” від 22 липня 2003 року N 740/2003.
6. Указ Президента України „Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” від 9 лютого 2004 року N 175/2004.
7. Аналітичний огляд досвіду боротьби державних органів зарубіжних країн з економічною злочинністю, пов‘язаною із “відмиванням” грошей та корупцією: деякі висновки та пропозиції. – К.: НЦБ Інтерполу в Україні, 1996. – 29 с.
8. Пивоваров В. Фактори існування і відтворення фінансової злочинності // Право України. –2003. –№3.
9. Попович В. Криминализация финансово-хозяйственных отношений – путь в никуда // Бюллетень законодательства и юридической практики Украины. – 1994. – № 2. – С. 50-64.
10. Предпринимательство и безопасность: В 2 т. / Агентство научно-технической информации. – М., 1991. – Т.1: Угрозы современному бизнесу. – 360 с.
11. Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І.М. Осика, Р.Л. Степанюк, І.М. Зарецька, Едвард Картер, Річард Ворнер. - Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. - 568 с.
12. Репецкая А. Л. Специфика детерминации организованной преступности в экономике России // Организованная преступность и коррупция. — 2000. — № 2.
13. Турчинов А. Теневая экономика и теневая политика // Политическая мысль. – 1996. – № 3 - 4. – С. 83 – 90.
14. Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах: Дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / А.Д. Дорошенко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. віднос. — К., 2003. — 170 с. — укp.
©: 2011-2022 infoworks.ru | Статьи партнёров |